TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|A5F661|VIUA_VIBC3 Vibriobactin receptor OS=Vibrio cholerae serotype O1 (strain ATCC 39541 / Ogawa 395 / O395) GN=viuA PE=3 SV=1
MAVLCPARVSVAENKKFKLHTLSAMMMGLFTGSFAYAETQNTSNQEQEMPVLVVIGEKTQRSIYETSASVEVFDQDTIER
TPGATEIDDLLQLIPNLVDSGQSNNMPTIRGIDGSGPSVGGLASFAGTSPRLNMSIDGRSLTYSEIAFGPRSLWDMQQVE
IYLGPQSYIQGRNTSAGAIVMKSNDPTHHFESAVKAGIGESDYSQTAGMISAPIIQDELAFRLSFDQQKRDSFVDLAAFE
PAGDPKKIEMNSVRGKLLYEPSALDGFKTTLTLSHMDSRGPQTENINVAGNEAFRPVYETASFTTAWDIIWHLNDLFTFE
NNLVYADFSYDRYTNPNSRGDFNTDGKEFHIEPLLRYIALDGSVNTLIGARYYQSSQDDMYIDAASAYPMDGRTKAKSVF
AEVTYALTPSINVNLAGRFEREQVKRNVSHPRYKLDYDETSSVFLPKLDVAYTPVQGQTYGIKAAKGYNASGAGLAFNSM
QFTGFRPYEFEQESIWNYEFYTRHRFSHSVEVLTNLFYNDFDSMQMTQTTSSGDVFIANLDEASTYGAEIGSRWYATSSL
ELFANLGLLKTEFKETTGNTKELPRAPKMSANVGLLYDFGQGFEFSSNAAYTGSYFSESGNSEKFAIDSYWVANAQLAYV
FEHGRATLYATNLLDSDKTTLYLSTNNTLDQLKQQPRMIGASVQLNF