TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|A6DJS4|A6DJS4_9BACT Uncharacterized protein OS=Lentisphaera araneosa HTCC2155 GN=LNTAR_12366 PE=4 SV=1
MTKTSTLLSVLICGGNLFANQGYEFFEKNIRPVLAESCYDCHNSLSKKEGGKKKSGLALDWKEPFLKGGDMGDTLIPGNS
KDSFLMATIRHEEEDMEMPAKAPKLSPEVIANFAKWIDMGAPDPRTTKPTKKDLENAIPWSTVRDKRAKWWSFKEVENHP
VPKVKNTRFQKQPIDAFIAEKQEDNQLKPLGKAQPETLIRRTSLVLLGLPPDYKDVLEFKKNPSQENFEKYVDKLLSSPK
FGERWARHWMDWYRFANTHGSEGDPNIPYAGVYRDYLIRALNEDIPYNQLLTEHIAGDLLKNPRINKDLKINESAIGPAH
FRMNPYGFGVTDAYAEQVTSTDNQIDVVSKAMLGITVSCARCHHHKFDPISQDDFHRFFGILDSTKMGNVLISTPDQLEI
NKKEIAELKKEIHKELADYWISQDHDFAALHKRANEVIDITKEMRKIPHNKRTEEQQVLFDRDRELRDFLNKSQTFYLFR
AKNGKDLENKINGLRDEIKKNKSFNDELRKSADLYLDFRQQSDLDKLKISGNSTANKVSPSGSFALFGENEYAVNGIYPR
GVYSHLISDKHAAVLMTNNFRATQKGMWLNGLGAHANMKAPVRNYPLSHGLLHPTHEFHANQNWKWNKPNHKWDYWRDER
LHFEIRTAKDAVHGRRNSDRSWFGMTELIIAKEEPRVIPVNFIEVLGEDLEISNQQQLMSAFKNALKQSLQAWKQGTMTD
AEAKYVDLMLKQGILNNELASMPQRLQKIINKYRELEKEIIIPKRAPGLHESEVLNSKLFVRGDHKKESHEVPRSFLEVF
SDKEYTSENSGRLQLAKDITSDTNPLKSRVLVNRLWNYVFGNGIVPSTDNFGLLGKKPTHPELLDYLALDFEKNNWSIKT
AIRKMMISETFQLSSEPSQENLDQDITNTYLSYYTPRRLDAEAIKDSLHFVGTKNYRSMRHDIIRNRLDKFNESFDFPVP
MTTMSKRNITNVPAQALLLMNGPIAKNMSNHLTGHVENRTKGKGPEAFIIGLYKRLYARNPEQAEIAACLEYLKNHKNNE
LALALLNSKEFIYVY