TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>AIC81184.1 Rh family C glycoprotein 2 [Anabas testudineus]
MGNCFFSQDKNTNVRVSLPAVCFVWEIAMVVLFGIFVRYNEEADAHWGEYKKTHNITTDMENDFYYRYPSFQDVHVMIFV
GFGFLMTFLKRYSFGAVGFTFLIAAFGLQWALLMQGWFHSLDYSTGKILIGIENLINADFCCGGVLIAFGALLGKVSPVQ
MMVVSLFGVTLYAVEEYIILNLLHCRDAGGSMVIHTFGGYYGLAISWILYRPNLNKSKHLNGSVYHSDLFAMIGTLFLWL
FWPSFNSAIANHGDGQHRAAINTYISLAASVVTAVAISSMTEKRGKLDMVHIQNATLAGGVAMGASAEFMISPYGSLIVG
FFCGIISTFGFKFVSPFLEKHLKLQDTCGIHNLHAVPGMLGGFISAIVAAMASESVYSKEGLIATLGLEGNYANRGAGTQ
GGYQAAGTCVAMVFGIVGGAIVGLILKLPIWGDPADDNCFDDEVYWEVPEDEESIPPVLEYNNHMAHKHQDRCDSNYNLE
QL