TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>ARF11485.1 magnesium-transporting ATPase [Klosneuvirus KNV1]
MLEVLFGISNTNFSNNEVKRTKHSIFWIPLLTIYKYFFWNYENIYFLFLSLFQLSTLYFLPKEWSPTGPYSTAIPLGICI
LAEIITHMITWYNDWITDYKENNKEYECLDHSYQLIKKKNRNIYPGDIIHLEKEDICPIDGILIDTTNNEKYSKISLALL
TGESNINYVIKPAKLFKLQDYKDYKINISNYHQNNFNNIEGKLLNGKEEHNIQGENFVVGGSIIKSDDIYLWVIGCGRDK
KSYLKKSVKNDRKKNRIDTFVGNYMINVNAILLLLLILITTTIKLVNSFSFGNIIFYMIQNWILFNGIMPFSVKIFLLLA
RNLQTGIHNYYHKSITINNSLLIDDIGKINKILTDKTGTLTKNELEFSKLLESWKNDIIDVETYQQNYYDIDLNFHKCIG
LCIHQTEENYSTPEDKTLRYRYQYLNNRINQTSQIITLTINNNNYDYKYIEIGGLDFTFERRLSSKIVKDISTDSYYIYC
KGAMDVIGKKIKTDYKTELKRLDQMVSQKYPELRLLACAFRKIDKNELDMALHESTNKSQIVTLLENDLHLLGIIGIKDN
LQEGVKETIEQFNHYGLFSCLLTGDRKITALAIAKEAGIIDHENTICDFTQEMLDKDITNLHKKTILFGGALFDIVSQNV
KYSESFYDKLALSRNFIGYNLIPEHKKKLTNILENKNIKTLTVGDGFNDIGMFHTSSMSIAIKGNGFVESNADFTIKEFK
QLKHLFDMSLKYYSKNAQLVNLTFLRASAVIMSIMTYSLIYYNQTTSLFNGFVIQAFNFAWTILGVGYYTLKQRNLPHQD
QDYYQNKHLVLTNYKNTSIWNGAGIIFGIVLTLMNYYWFRESKYFGDICGLMLVMILNGKLILNNKLDLWGIGLSLMGIV
NFMGYMMYMGSLYDVIITLLTTSKYYWLGVFGMYFGINLFIF