TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>AUI48180.1 transporter [Bacteroides fragilis]
MNKMKCFLSKKMLLAVAVLLSVGYVQAQEVKDTLQLTLDKALEIALSENPTMKVAGQEIQLKKEAKKEAYGGLFPEISLT
GSYSRTLKKQTMVMDFGGESQTIQVGSDNSYNGGLNVSLPVFAPALYKSINLTKSDVELAVEKARSSKLDLVNQVTKAYY
QLLLAQDSYEVLLQSYAQAEANYEVVKAKYEQGTVSEYDKIRADVQVRSLKPSVVSARNGVNLARLQLQVLMGMDTDVAI
AADGNLKDYEMVMFRRQMESNQLNLNNNSDLKQLDLNADLLKKTLAVQRTNFMPTLAASFNYSYTSLNNDFKMSHYKWFP
YSTVGLSLSIPLFKASNFTKVKQTKIQMQQLAENRTNVQRQLTMQATSYLDNMAASTEQVVSNKEGIVQAEKGRLIAQKR
YEVGKGTILELNDSEVALTQAQLTYNQSIYDYLVAKADLDQVLGREEVTE