TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|B2FKT9|B2FKT9_STRMK Putative TonB outer membrane protein oar family OS=Stenotrophomonas maltophilia (strain K279a) GN=Smlt0461 PE=4 SV=1
MKAYSIKRAALCVALGACLGVVLPGIAMAQNVSGAVAGRATAGDQVTVVSSSTGLTRTVTVGADGSYRLGQLPVGDYQLQ
LSRDGQKLGDQVSVSVAVGGTTTVNLGSGGGVTNLDALQVVGTRVVNRVDVYSTETSFNINRQEISRLPVAQDLSAVALM
APGVVGGNSSFGGLSFAGSSVAENAVFINGLNVTDMYTRRGFSTAPFAFFKEFQVKTGGYSVEFGRSTGGVINAVTRSGS
NEFEGGVEVTAEPSAWRASGGDHFHRDGTPHSYGSRDNNSFLKTNVWGSGPIVKDKLFLFAMYEDRSDKGHNTSSDGSTW
FKNDSGNGFWGTKLDWNINDNHSLALLAFSDEGDVTNASYGYNWNADRIGSWGGDSVTETGGRNWSATYTGHFGQNFTAR
AMVGQNKQRAFTNSSLDQACSPVFTDSTYGPRLGKLQGLRAGCHPTGAAVAERDDTRDVARLDFEWQLGDHLLRFGVDRE
LMTTKQSTRYPGPTELSYTAYVARPGDEVWDGANAYVPAGVTEMLRARNRRSGGTFETEANAFYLEDIWNITPNLMLNLG
VRWDRFENRTAAGKAFIKMDDLIAPRVGFSWDMRGDGSTKLFGNAGRYYLPVTNNINVNFAGGLTDEYSYYVLNGWEQKT
SPTGSPYMAPIVGQQIGPTDTRMNTGGADLRQSVDRDLKAVYQDEYILGFQNMINQAWSWGVNATYRRMTRALDDIRINY
TPCGPTPSTLWPIANPGESLTIWGDKSIGCANEGWITIDTANSGYRKGGSGEVIGYSKPKRTYKALEFQIDRAWDEKWMF
NASYLWSKSEGNFEGPVNSDTNYGDTGMVQFWDHPATNERYGVLFNDFRHQFKLRAAYALNKQWSFGTTLQVQSGGPITA
YGVMWPNDSIAGGSTSSEGSGGGTGWLCVANCSGPYNQRQFEYSPRGAFGRLPWTWTMGANVTWRLPVEGIDLSARLSVY
NLFNNQKTINVHQRYEAQPGQYREATFATGTRWQAPRYTQLVVTWNF