TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>BAE20199.1 RagA protein [Porphyromonas gingivalis]
MKRMTLFFLCLLTSIGWAMAQNRTVKGTVISSEDNEPLIGANVVVVGNTTIGAATDLDGNFTLSVPANAKMLRVSYSGMT
TKEVAIANVMKIVLDPDSKVLEQVVVLGYGTGQKLSTVSGSVAKVSSEKLAEKPVANIMDALQGQVAGMQVMTSSGDPTK
VANVTIHGTGSLGASSSPLYIVDGMQTDLSVVATMNPNDFDNVTVLKDASATSIYGARAANGVVIITTKRGKMGEAGRIT
FNYSYGVSSIISKKPMSRMMTGDEQLNYQFNNGYWDTTKPEYATIEAVKATLIKNAEDMYAKYPELAPLVKSGYLKPIDF
DNDTDWLEYFIRPTAPTHQGDISFTGGSQGTSYFVSLGYFNQEGISREPSSFKRYSGRMNLESRIKEWLKLGLNLSGAIA
EKQASSFSGTNYYNTGTFGALSMPKYLNPLTSDGEIADVYYIIGTTPRQSPLRIAKWYPEEDYTYQANVGGYLQFNPIKG
LTIKSQAGLDFTDSRATVKTLPNNIFSPNPLGNRTERFYGGRLFTVTNTGEYKTNFEELHDVTILLGQEFIDADVDVFSA
RANGFENSKVMLLSQEKTGNFLQLPAQRKEEYAYLSFFGRGSYGFDKWMYLDVSLRNDQSSRFGDNNRSAWFYSFGSMFD
IYNKFIKESDWLSDLRFKLSYGTTGNSEIGNYNHQALVGSNNYTDTALGLTVSTIGNPDLSWEKQSQLNVGIASGFWNNR
LTAEVDFYVRTTDDMLINVPLQYISGFTNQFQNVGSMQNTGVDVNLRGTIFQNKDWNVYAAANFNYNKQKITKLFFDLKE
YVLPNTGTIWQIGKPNSFYIAEYAGIYKGTEPYTDPDGNVYHGGDQLWYVPGKTWADGTPATTNVYSADLEQAVDKAVNP
PITGGFSLGASWKGLSLDADFAYIIGKWMINNDRYFTENGSGAAMRTNKDKILLDAWTPQNPNSDVPRLGQDNQFDSRLL
ENASFLRLKNLKLTYVLPQSLFKTQGVVSGARVYLMARNLLTVTKYKGFDPEAGGNVALNQFPNTKQFVGGIQISF