TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|C4LY68|C4LY68_ENTHI Transporter, major facilitator family OS=Entamoeba histolytica OX=5759 GN=EHI_051720 PE=4 SV=1
MSASENTHLVETTSTPSIDTQQKSVAQITEAQSTNVWNVILWYFFEISYHFYNCIVNVTVGPSLQLLSIYAGYENSTGVQ
MTTVCNAVANCIAMVASPFVGGLSDYYSFRKGAVVICAITYYTCFLIAGIFYYHFWLLCILFCIARTSFELVRLFYDCQI
PYIMDQKNRTLAQSVGGAVSFTGAILAIGVSFCCSLVWGNYSNVNQLQITHAEPDFGPLRQLILFNFFLGGYVFLPYVFS
IEKSTPPAKRSVIETLKVIGLDLIDSFKNYFKSRDCIFMFISWCCTLSALSVVNGLFVVLLTTMCGMKKTATDIVFLALN
VTALLCGVPWAFFLHKFGPKRALQLMLILLFFGMGCLVLTGMKVSSTKILSQWIIIPTIIFIGPAFSVVYTASRQLVMEL
APVQQLAQFSAVTRIAARAGGMVFPLIFSTIVKQLCAHAFSTNKYKYNYAYRIAQIPVFILLIIAFFFMCLVKNHHKEYV
SGKRAPYSKETDIELGDTELPPEQQNKEQEEDDDEKEEIPTIVE