TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>CDW87038.1 family protein [Stylonychia lemnae]
MDINQTLDPSTVCILNIQHKIIQIKSEISDASALHPHVNAKYKNIYSYSEDTSTFINPDTSIKPEMLMDSTYEPRRVPLN
SKNEQIRLSKMKCWPTTKLFCRYQWRDIKRHKFHFCLAFCSVFTIVLATLVVISIIGKGPIIFLKMAESNHGAIDAYILP
GSDERVNDLHQSMFLNFTALQDLVGEEKYSYTPRKTYCGTQMMKFEQESVQNHEQIKLKKSPQNENIVDNKGESFLGEQI
ETVQNAKDEFTIPSRKDVYQFGENLMEKRTERQIFNLKADDKQQTVCINVINSNREHKIDIGDKFDLPDLNYGECYISDF
QKDLLNVDIGDSVYLWAYIGNMYDLLIDEYNSVAPFYNWPIAYKSSSYSLTQLPCKIVGFFSSSNGKFAEGNIQNQVIME
YDYFLPYIAQYLPWELYYYSEFKEFLTRPDLVSLNYYADYIALNLPSPRHDWYSSDNIDSIQYYVTKHVNSFIQDVGFYP
VNAQLPILSEMEKLNLAILLFNLIFRVVIAIFVMISIVLVYSLLMIGIDGKTLEMGILRMVGASKVGLTLMILLQSLMFV
LPAILFGFVLSIPCLALCYTKVFQEELNNGFSPIPNVAAFINAFVLGLLIPILSSIMPVVRVLGQNLNDALNYERNRVSA
LYVKILNKSRTDMLPPLIFGIITFCYGFAIYYLLPLSMLSLDLGLTLEVFFFILIGLLLGIAILAINIQKPCEVILTYIF
LCFETRAMRKMVLNNLKAHMMRNRLTSTIFSLALGFIIFLLVAYKLQVQYMLNQRESRSGVFPSLVTDYPYYVNPTYIDP
VLQDNMDKIESFNWITFEFIRTKPQTQISGVEIAGSDRLTVFQAMPYGVTPNIFSVSRESFKQIYYDRSKLTIGEQLYTA
RGSQGGVLSTYQVRTLNCDPKYPDQKGKMYMYISQENRNHTRYYQVVPTTVMSSAPFFGMTDMEQNYRYPYLMSIPMFMT
LSDQQSVNEVAYERLGIKLKDDYQSNNDQVLMLNKIKEALPDYIKNKIDFRSQGQATLVLVDNIVSLLFDIVIVITMFLC
FFSLSSSMSANLYEQAKEIGILRAIGFKKIRIIMLYVYEAFILVFASSIMGIFIGIVVGWSMTLQFAVVQEMPIEFYFPW
FELIIIMLASWFCAFFSVFGPTRSIIKHRIASILKMN