TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|D5X2S5|D5X2S5_THIK1 Outer membrane porin OS=Thiomonas intermedia (strain K12) GN=Tint_2055 PE=4 SV=1
MLGRVHNTNIPEMTTHPFTFRKPLLALALSAASVLSLPTPSQAASPASFFHVSGFVRLYGFNKNYGAPTKPDQRSSALGE
GLNITTDPFLGGFGLGLSLYNANAIETFPAGDKAQETTLMGAKSSLTTVGQAFVQYARDGALIRAGRQVINTPWMGARDS
RMIPQTFQGVWASIAPMKGLQLMATRINAFRSRTSDSFTHDNLYYPNGYEGDTLYGTTTVFPKKTVLPEASGTSVVGARY
HSGPIHGEAWFYDYTDFTRSTYLNGGYAFGKAHDAFAPYVDAQFMHQTGGSMFQKYKATLFGKGGAVDSTLWGLRGGVKF
SGNNVSLAYNKLEDHANAFGGGSIVSPYGDHTAMYAAVMTANLLAYGPGDATELAYSRSFLDHQLKLKVAALKFHTTYSG
NPHAVYFDATYALNGKLKGLSIRERLAISNGASSSAYRSLVYNRLMLQYRF