TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|E4TWX6|E4TWX6_SULKY Outer membrane porin OS=Sulfuricurvum kujiense (strain ATCC BAA-921 / DSM 16994 / JCM 11577 / YK-1) GN=Sulku_1154 PE=4 SV=1
MTKLSLAAALLLGSAVFASAADNLVSAFKEGKLDGRLRAQYFVTDWDNDAKYSATGFAVGGSLIYKTAPLYGFSFGTGLY
TTQNPGGWTDAEDGKNANTSKDLFARGPGSAYDYGDGYAVLAQAYLQYDIAKSKIRAGRMLVSNPWMSPNDTKMIPVAFE
GVDFVSNDLLNTTVQLDYIDKIKERGMDYFGNMAETLDTPSKISSYYDTGYGTATHRHGDAPDVTVFGIKNRSFDNLELE
GWVMHWPDLVDHLRLEANYAFEAGDVILGLGGLYMQQYDKGAGDIILPKTNNYDSDNSVDTNLWALRATANYRAAKFLLA
TSHTDSGADMIAPWRGFPTQGYTRSMTQTDWNANTTAYKAEFDYDFDAIVAGMSTMLSYAYYDRDPSKKPYQSMTDRAFG
NGDTHQWNFDILYKLAGDWKGTELKARLMDQNNDKTALATAETSNQEMRLEINYRF