TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|E5SKQ0|E5SKQ0_TRISP Innexin OS=Trichinella spiralis GN=inx PE=3 SV=1
MDKLTQYLSSIKPYRDCDFIDRLNSFYTVIGTVCFAVLVSGWSFVGTPIQCWFPAYFKGWWIQYSLDYCYVQNTYFLPFT
KSVPLKNYWDLIRSPIDIPESVEKREERLIGYYQWVPFILALVAVCFWMPMAFWRALNMHSGISVKTVCDMTSIVEHVEP
LSRRKNVDKIAQLLDHSTVLSARLHGRNLFTGRYILLLYLAVKIYYVINAVMLFFMLQHFLGVDDSFWGARVFYNLVYGR
QWEETGNFPRVTICDFEVRELGNVHRHSVQCVLMINMFNEKIFLFFWWWFVILAVLNSINLLCWIASIIFDSFSWSYVIS
YLQDSDQWEMSESEFLLNIENFVKTCLQPDGMFLLRLIGTNSGEIVSKELVNSLWNRYLSRKISNHKKMDDDQSLLDFGT
TATMFFVDSFLRALTPHNDDDLVDRVNYYYTPIIIAFFSLTLSAKQYVGQPIQCWVPAQFTGAWEQYTENYCFVQNTYFL
QLTNQIPVDYVERDSREIGYYQWVPFILALQAFLFYLPCLIWRLTNWYSGISVLGITNMAVDAGNMDHETRKKNVKTVAQ
HIRQSLNLQRELSTSGKLFGFLIYGKHYGIYVTGLYLFIKFLYILNVVCQFLILNRFLGAQYTFWGFEILRDLAYGREWQ
ESGHFPRVTMCDFDVRVLGNLHRWTVQCVLMINMFNEKIYLFLWWWFFIISIFTFLNFFYWIFVSFNENMQVNFISRYLR
VSDKISDTLPEQRRVGKFVRRELRPDGVFLLRIIASNAGDIIATELIKSLWTVYDAKQNHPTPPPVQSKKNMNYDKNDQS
PYQEEKMPLAGSQ