TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>EOB15205.1 ATP-binding cassette sub-family G member 1 [Nosema bombycis CQ1]
MSQKVFEFKDLFLEVKNEDKNICTEYAKLLDGVSGKFVSGELTAVMGASGAGKSTLFNMLLGRISNDCKSYGTILYNGKE
RSAYDWVHQVAYLKQEDIFYTKFSILECILYNLDFYQPFTSKKEKLSVAEDLLRRSNIFEKRHAYMESLSGGERKRAMIA
LSMCSDPEIIFMDEPTSGLDSHSALTLINFMKTYAKENDKIVVISLHQPGEALFNLFDNILYLGKGGVFYDGKIKDIPDW
LNANKIPKPEGISLAEFLFELHTDNPHPPEISRFRPNVDQIINSNRQKYDELRRSNVLVGNLSSRYFEMSMSLVDVITFI
RRFYLNVHRTEKFFKSFAVHMLFILFFSCLFYFGALKEIVNTLLNVSFESDTLKDLVDHTKTYFTSDHEKIFFTFYLYNV
FWCQLCLHVLLEKRL