TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>ETO01206.1 hypothetical protein RFI_36233 [Reticulomyxa filosa]
MKQNSRPRMDPRTEGIVHSIAGGGAVVLETLLNYPLDTLKTRYQLIKSTSCMESPSLHKLMSSMIKNEGLISLYRGLPSA
LAMQVPRGVVKFGTNYYIQHVSYNWLVRKEGVNSHVMNALSGLMTGIIDGIIVCPFEYVKVRMQSSDYRYTYRNCLQCLL
EPRNYRHVWNGLECTLWRNGLWHMTYFGLLQRQKQSNDRFVKNKWHDFAIGCAGGGLGSVFSSPFDVCKSRIQNMPTQTL
PKQQIPWALGMVYTLSRTEGVSSLYRGFVPKFLRLALGGGVLMLSFEYILNGFETVYWFTAGHVREPSF