TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|F0ER46|F0ER46_HAEPA Gram-negative porin superfamily protein OS=Haemophilus parainfluenzae ATCC 33392 GN=HMPREF9417_0424 PE=4 SV=1
MKKTLLALSVAALAAGSAQAYNFHIDQTGTDVDFYGSLRVKWESTSNKTNYVNGDVTKEHINHAVDNNGSRFGFKLKQSL
GGDFYALGRAEWRMRGEAPSQHDFDHVYTHQLYAGFGHKQFGELTYGNMVTITDEVKQSDLANTYSLTDGLLETSARRVT
QYVYNGDYGSNKVKFGAYYGGSSKRNIKNVDLKNNRKNTWGTGLIFNHEIDSIQNVTVAAGFTRQISENANKTAYYSNAY
ALGLAYNFVHTTYGLDLAHKDTKNKGGAGNKVKNNEVTAVIRQGLNEDWNVYAMYSYKTEKTLPAGSAYSKSTDRQFLVG
TEYYVFKQGSVKVKPFIEWQATRTKYENTFDKDSGKQLDRSRDFKTVIGLRAYW