TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|F2YPN7|F2YPN7_DROME Lethal (2) 01810 OS=Drosophila melanogaster GN=l(2)01810 PE=2 SV=1
MTQQPQWGISLSRYFVIPQRVILAIMGFLAILNAYTMRVCLSQAITVLVVKRNSTDDDSEAICEPDDIDEGTSVGGDFEW
SEELQGLILSSFYIGYIVTHIPGGLLAEKFGGKWTLGLGILSTAVFTMLTPLAINKGDSDWLIVTRVLMGLGEGTTFPAL
SVLLAAWVPANERGKLGALVLGGGQVGTIMGNLLSGVFIDAYGWEFVFYFFGGLGVVWFAIFIFLCYSDPTSHPFIKPSE
REYLVKEIGTISRNEDLPPTPWKAILTNLPMFALVAAQIGHDWGFYIMVTDLPKYMADVLQFSIKANGLYSSLPYVMMWI
VSVGSGFVADWMIRRGVLSTTNTRKVMTGLAAFGPAIFMVGASYAGCDRVLVVVLFTICMGLMGAYYAGMKLSPLDMSPN
YAGTLMAITNGIGAITGVITPYLVGVMTPNASLLEWRLVFWVAFGVLCFTAVIYCIWASGEVQPFNNAPIQPRSVDFEAQ
ERKVGGEKTRGLEQSS