TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|F4MVD5|F4MVD5_YEREN Outer membrane protein F OS=Yersinia enterocolitica W22703 GN=ompF PE=3 SV=1
MLPEFGNDSYTRTDNFMTGRTTGVATYRNTDFFGLVDGLKFSLQYQGKNGSETDNTNGRADATKQNGDGFGLSSSYEIGA
GVSVGAAYASSNRTTAQKEGRFGKGDRADAWTTGLKYDDNGVYLGATYAETRNMTPISGTAVINNVSTSVSGFANKTQNV
ELVAQYLFDFGLKPSLAYIQSKGKDIEGIGDADLVKYVDIGAYYYFNKNMSTYVDYKINQLNDDNKLKLNTDNVLAVGLV
YQF