TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>GAD20700.1 ABC-type polysaccharide/polyol phosphate export systems, permease component [Acidovorax sp. MR-S7]
MLLTLWRHRDLIGVSAKREIQGRYKGAIMGSLWSLFNPVFMLVIYTFVFSVVFKARWGMNGESKTEFALMLFAGLIVFNL
FSDCIVRAPGLIVSNVNYVKKVVFPLEVLPVISMFSALFHGAVSLAVWFLAYVVLFGAPNITVLYLPLIIFPYILVIMGL
SWILSALGVYLRDVGQMVSILTAVLMFMSPVFYPVTALPEGYRQFLYLNPITVVIEQVRAVIYVGNSPNFYLLAMYWVMA
FVIAWLGFAWFQKTRKGFADVL