TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|I7A424|I7A424_MELRP Uncharacterized protein OS=Melioribacter roseus (strain P3M) GN=MROS_1414 PE=4 SV=1
MRRILALVIISFVIIKGQTDSTLHKTDDLIDINDNSISKKYINFSDYRYPGDFFKLMPFGFLRDLGTVGQPSEYILYGEG
FNNISVLNDGVFLNDRIFNAFDLNLFQSESLEKIELIPLARGFLYGANNNSTAINFVSRKYLHERPYTRLRYYQAPYDEG
FIDGYFSSNFAEKLNISFELTNQSTSPRYPNSDYGLWSFALRARYKLNDSSFTFLSYKYSKTITQLNGGVNIDSAVSSPF
DYENPVIYNPILAPVNFYYRYQKSTLRYFDAGIKSYLGSNAPYKISFFLRSHLNEYRQNDTTYFITQSGIDTIIRDNGSM
SAGLNYNQSLNFGAFKLFSINQFEYTSFSSPLIDEDKLTVLASSLIGATEIMRGKLKLSFFGKYLNYNGDSHLGYGADFS
LRILSGFIFYAGYSNFSKPYNPYEKSLFGESDKQIYHNVEIKLSYYSPLMNAEASYFRKDIKNRLIMTESGFISKNILID
GANLRASLKLWKFLFETNSSYYFNREGRNSLGLPEIISTGGIYYVDTLFNNNLNLKTGFNFYIYGRRPGIYYDLEKMISA
SWPIYKDDDYLFKSSNQIDFFLAGQLQERAILYFVFENLLNSKYFIVPYYPKQERSVRFGVAWEFFD