TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|O33854|NART_STACT Probable nitrate transporter narT OS=Staphylococcus carnosus (strain TM300) GN=narT PE=1 SV=1
MNKSKGGLQLTVQTLSLVAGFMVWSIIAPLMPMISQDIKITSSQISIVLAIPVILGSVLRIPFGYLTNIIGAKWVFFSSF
IILLFPIFLLSQAQSVNMLMLAGFFLGVGGAVFSVGVTSIPKYFPKDKVGLANGIYGMGNLGTAVSSFLAPPIAGAIGWQ
STVRLYLIVMAVFAIVMFFLGDAKEPKVKIPLVAQTKDLLKDLRTYYLSFWYFITFGSFVAFGIFLPKYLVDHYELTTVD
AGIRAGIFIAIATFLRPLGGIIGDKIDAVKALKVDFLFMIIGAIILGIANDMILFTVGCLTVSVCAGIGNGLVFKLVPQY
FQKEAGVANGIVSMMGGLGGFFPPLVITYVTSITGTSHLAFIFLALFGVLALVTMWHLSKKNRSLAYK