TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>O43000|LIZ1_SCHPO Pantothenate transporter liz1 - Schizosaccharomyces pombe (Fission yeast).
MALLNRLAKTFSPYYGLNKVEQKLLIKIDWFILSYCCVSYFINYLDRSSINNAYLSGMQEDLKMHGNELQDINVVFTCGY
IIGQLPGSYALQRVPARLWFSVMNILWGLMTIFSFAVHSVRALMILRFFMAVAEASTFAGTHYILGAWYKESELCKRAGI
FSASGLVGTMFAGYLQTAVHSSLNGKGGLSGWRWLFIIDGILTIPLSLYGLFLFPDVPETTKAPYFTEQEKELSFKRLPA
RPKKKPLTLKAIKDIVRSWRIYGLCILWIFSGETQAIAVNVLMGQWMKWSNKFSVAQINNYPTVITAVGVVSTLGASVIS
DKLAGNPRWPFGLFLCVITTVSATILLAWNVPDGAKFFAYFASGCTYAGQAVWFSWANDICRDNDQERGVVVFLMNMCQN
IWHIWWAPIMYPNTDTPRFIKGLIGLLVVGGIVFVSSCIVSYMQIRDKRIKRSIQDAKDFDDVFTEHESLELKKIGKNDE
ESLNTTNAVKEISSPGLVITRQRISMPKETNAQD