TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|O51923 TREHALOSE/MALTOSE BINDING PROTEIN - Thermococcus litoralis, and Pyrococcus furiosus.
MNVKKVLLGLFLVGVLGIAVVASGCIGGQQTSTVTSTPTETSLQGKIVFAVGGAPNEIEYWKGVIAEFEKKYPGVTVELK
RQATDTEQRRLDLVNALRGKSSDPDVFLMDVAWLGQFIASGWLEPLDDYVQKDNYDLSVFFQSVINLADKQGGKLYALPV
YIDAGLLYYRKDLLEKYGYSKPPETWQELVEMAQKIQSGERETNPNFWGFVWQGKQYEGLVCDFVEYVYSNGGSLGEFKD
GKWVPTLNKPENVEALQFMVDLIHKYKISPPNTYTEMTEEPVRLMFQQGNAAFERNWPYAWGLHNADDSPVKGKVGVAPL
PHFPGHKSAATLGGWHIGISKYSDNKALAWEFVKFVESYSVQKGFAMNLGWNPGRVDVYDDPAVVSKSPHLKELRAVFEN
AVPRPIVPYYPQLSEIIQKYVNSALAGKISPQEALDKAQKEAEELVKQYS