TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|P22215|SLY4_YEAST SLY41 protein - Saccharomyces cerevisiae (Baker's yeast).
MIQTQSTAIKRRNSVHKNLFDPSLYQIPEPPRGGFQHQKKEYSKETFSNQVFGYDITSLKKRFTQLFPSNIQGYLPEVDL
RITIICSIWYVTSSISSNLSKAILRTFNHPIALTELQFLVSAVLCVGFASIVNLFRLPRLKHTKFSKALNSFPDGILPEY
LDGNFRSSILHKFLVPSKLVLMTTFPMGIFQFIGHITSHKAVSMIPVSLVHSVKALSPIITVGYYKFFEHRYYNSMTYYT
LLLLIFGVMTTCWSTHGSKRASDNKSGSSLIGLLFAFISMIIFVAQNIFAKNILTIRRKVGILPSSSTDDVTSKEGQPSL
DKTRFSPLQVDKITILFYCSCIGFSLTLLPFLTGELMHGGSVINDLTLETVALVAIHGIAHFFQAMLAFQLIGLLSSINY
SVANIMKRIVVISVALFWETKLNFFQVFGVILTIAGLYGYDKWGLSKKDGRQA