TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|P24585|DEG1_CAEEL DEGENERIN DEG-1 - Caenorhabditis elegans.
MSNHHSKTKKTSMLGREDYIYSHDITNKNKKEKLNGASKNNDYNQDDDDETMKSKMMDFCDKTTAHGAKRVLIARNSFSK
LMWGLIIFSFLLMFAYQASKLIFKFSAHEKITDISLKFDDVEFPAITFCNLNPYKKSLVMMVPSIRDTMDVYDNAKTHSK
SEGEKKKPKVSRKQHSDASQQMVRELFAKEIEEGMVELKKSNKTLQSQNKSGRRRSQRSIENRRYEAIEAHCKCVGNIGM
ECIRFESPPRDPSSKCICTYDRDMEVAWPCFNISVWYDHECPLCHDDGYCESTLPSGTTSSDKWPCMCRNRGDTSERDDT
PYCIGKAGVGKIEIRKLWLENNMTTTSTTTTTTTTPPPTTTSTTTTTTTTPPPTTTARPNQRAIVSNPETIKAMGFQGMT
DGVAMLTRAKENLMFTMAALSDKQRIALSQSKHEFIEMCSFNGKECDIDEDFRLHVDPEFGNCFTFNYDVNNNYTSSRAG
PMYGIRVLLFVNTSDYMSTSESSGVRLAIHPPTEYPFPDTFGYSAPVGFASSFGIKKKVMQRLPAPYGECVETKKVVDRN
YIYAGYDYHPEGCHRSCFQNGLIDDCSCGDPRFPVPEGYRHCSAFNATARTCLEKNIGSVGDFHHITQKMDKCVCKQSCE
EIIHEVTFSCSKWPSGATDLGDCDGMTESECEQYYRLNAAMIEVFYEQLNYELLQESEAYGLVNLIADFGGHLGLWLGFS
VITVMEVCVLLVDMISLFFKSRHEEKLLRQSTKRKDVPEDKRQITVGSGRKSDAFVSI