TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|P25568|YCD8_YEAST Hypothetical 58.8 kDa protein in GLK1-SRO9 intergenic region - Saccharomyces cerevisiae (Baker's yeast).
MSYGTINDMNESVTNYRIKKAQNNIKGWYAYSFSSEPFVVSAVSTYIPLLLQQFASINGVKVHDHSIPCLSETGSDSDKC
VLGLFNNRIFVDTSSFALYVFSLSVLFQTIIVISVSGIVDLWGSVKFKGRILVWFGIVGALSTVAISKLNDTQIYSLAGL
YIVANGCFGVINVVGNSLLPIFVKDSLKCQSQGAYEPDKVDSLTTVISGRGASLGYSSALIVQIVSMFLVASKKGSKQDV
QVAVLFVGIWWFVWQLPMIWLIDDVTIPIRVDDSTLASARSPYPGEQDALGQLNWKNYLSYGWVSLFESFKHARLLKDVM
IFLIAWFIISDSITTINSTAVLFSKAELHMSTLNLIMISVLTVVNAMLGAFMIPQFLATKFRWTSSQTLMYIIIWASFIP
FYGILGFFFNAFGLKHKFEMFLLAIWYGLSLGGLSAVSRSVFSLIVPPGKESTFFSMFSITDKGSSILGPFLVGLLTDKT
HNIRYSFYFFFLLLMLSLPVLNCLDVKRGRREAEELSQVLPESERRLD