TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|P44600|HXUC1_HAEIN Heme/hemopexin utilization protein C OS=Haemophilus influenzae (strain ATCC 51907 / DSM 11121 / KW20 / Rd) GN=hxuC PE=1 SV=1
MRFSKLSLAITTTLVTANALAQSVELDSINVIATRDPSRFAYTPEKQSKDSLLSKQATSVADALEDIPNVDVRGGSRSIA
QKPNIRGLSDNRVVQVIDGVRQNFDLAHRGSYFLPMSLIQEIEVIKGPSSSLWGSGALGGVVAMRTPNALDLLKNNDKFG
VKIRQGYQTANNLSEKDVSVFAANDKFDVLISGFYNNADNLRTGKGNKLNNTAYKQFGGLAKFGWQINDANRVELSHRET
RFKQTAPSNNEVENELTNEQITDQIKKFHGQKDDLLPPTTQPSPSERSEFYSKVKTRLGSVSYLTDQQIPDQSTVFNYYL
TPDNPYLNTHIALYNNKTIEKEQRKVSGVKDQTKLTTRGINLRNSSELSHISFVYGVDYMRDKIRTERGTNGSDAKFRAD
PYNANSNTTGVYLIAHIPLFGEKLLVSPSVRYDHYDTSSKTVKYKDNHLSPATKLTWIVTNWLDFTAKYNEAFRAPSMQE
RFVSGAHFGANTLGLDHINRFVANPNLRPETAKNKEITANLHFDSLFKQGDKFKIEATYFRNDVKDFINLKIFNDAKTSA
SAGANPNTNGALLPKNSQYQNITNARLSGIELQAQYQTERLTLFTNYGSTKGKDKDSGEALSNIAASKIGVGVNYALVKD
KFTVGATVTHYAAQRRVPKDHSVTYPSYILTDLRATYAPLKGEWKNLRLDFALENLFDRKYQPAFSLMEGTGRNAKISAV
YSF