TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|P46027|OM25_HAEIN Outer membrane protein P2 precursor (OMP P2) - Haemophilus influenzae.
MKKTLAALIVGAFAASAANAAVVYNNEGSKVELGGRLSVIAEQSNNTVDDQKQQHGALRNQGSRFHIKATHNFGDGFYAQ
GYLETRFISHYQDNADHFDDITTKYAYVTLGNKAFGEVKLGRAKTIADDITSAEDKEYGVLNNSKYIRTNGNTVGYTFKG
IDGLVLGANYLLAQARDTANPGKKGEVAAQSISNGVQVGAKYDANNIVAGIAYGRTNYRKNIIAPKQNLGRKDQVEGVLS
TLGYHFSDLGLLVSLDSGYAKTKYYEQQQQQRSSPTKPRYDEKRYFVSPGFQYELMEDTNVYGNFKYERTSSDEGKKTRE
QAVLFGVDHKLHKQVLTYIEGAYARTKTNGKGKAETTGKEKSVGVGLRVYF