TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q0ZPT9|Q0ZPT9_STRDR Opsin OS=Strongylocentrotus droebachiensis PE=2 SV=1
MPTTLMENSTPGWIADEGEMEETHPEFSLIGGYLLVVVLLGTAGNSLVIYTFLRFKKLHSPINLLIVNLSASDLLVATTG
TPLSMVSSFYGRWLFGTNACAFYGFVNYYCGCISLNSLAAISVFRYIIIVRGKAQNNKLSLRSSIYAILVIHLYTLIFST
PPLYGWNRFVLAGYHTSCDIDFHTKTPLFVSYICYMFFFLFFLPLGLISWSYFKIYQRVSQHSNSMRTSFTGVTKETNID
EKHAWLEKMKTTQILHKPVTFLRLKPSFEPRLKPRFKPRFNHRRTASTLLVTIVVFLFAWFPYCIVSLWVLIGDANSISK
LSTTIPSLFAKSSVIYNPLIYAVLNSKFRKALIQTLSSIKCLYTHELSESS