TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>Q12324|YVC1_YEAST Calcium channel YVC1 - Saccharomyces cerevisiae (Baker's yeast).
MVSANGDLHLPISNEQCMPENNGSLGFEAPTPRQILRVTLNLKYLIDKVVPIVYDPNDIVCDHSEILSPKVVKLAYEACG
GNPKDKANKRKYQSVIIFSLLKVCEWYSILATMEVHNAKLYETRNLASQQLCKLLIEREETRDLQFLFMQLLLRRYVINE
NDEDQEPLNALELATDMHCTTVIGSSGFQRCLKWIWRGWIVQNGLDPTTFIKDDSLAEVSLISHFNPVRLKAPVYQNYLQ
MIFSFLFLGLYTLVVNGKDSERVQSFDLLESIFYVFNTGFILDELTKLYYIGYAHLSFWNLFNDTTYLIITFAMGFRAMS
VTPLNAKYSSEDWDKISYRVLSCAAPFVWSRLLLYLESQRFIGIMLVILKHMMKESIVFFFLLFLIMIGFTQGFLGLDSA
DGKRDITGPILGNLTITVLGLGSFDVFEEFAPPYAAILYYGYYFIVSVILLNILIALYSTAYQKVIDNADDEYMALMSQK
TLRYIRAPDEDVYVSPLNLIEVFMTPIFRILPPKRAKDLSYTVMTIVYSPFLLLISVKETREARRIKYNRMKRLNDDANE
YDTPWDLTDGYLDDDDGLFSDNRNSGMRATQLKNSRSLKLQRTAEQEDVHFKVPKKWYKNVKKCSPSFEQYDNDDTEDDA
GEDKDEVKELTKKVENLTAVITDLLEKLDIKDKKE