TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>Q287T7|MFRN1_DANRE Mitoferrin-1 - Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio).
MELRTDAVLASLEMSEPVKNDEDYESLPAHASLGTHMTAGAVAGILEHTVMYPVDSVKTRMQSLQPDPKAQYRSVYGALK
RIVRTEGLLRPLRGLNITVLGAGPAHALYFACYERIKRSLSDVIQNGGNSHIANGVAGSVATVLHDAVMNPAEVVKQRMQ
MYNSPYRSLYDCVLMVSRKEGLAAFYRSYSTQLTMNIPFQAVHFITYEFMQEHFNPHRQYRPETHIISGAAAGAVSAAVT
TPLDVCKTLLNTQENVALSSAHVSGHLSGMVNALRTVYRLGGVPAFFKGIQARVIYQMPSTAIAWSVYEFFKYFLTQHES
HVQEVSHKTSPT