TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q3KLZ8|Q3KLZ8_CHLTA BioY OS=Chlamydia trachomatis serovar A (strain HAR-13 / ATCC VR-571B) GN=bioY PE=4 SV=1
MVAKSITKEYSETLISNPFVKVIAGSLFLACLAKISISLPFTPVPITFQTLGVFCLGLVMTPQMAVTTVVAYLLEGLFFP
VFCSPMCGIAVFCGPTAGYLFSFVPVVALISWLYGKFGRSEARSWVVAMILFVGGGVSLCLGALWLACFLKSIGVSNSLD
LVGAFKIGVLPFLIGKIVKIALVVQGRSVRRLFIGK