TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q5G3M0|Q5G3M0_ENTFL PcfV OS=Enterococcus faecalis GN=pcfV PE=4 SV=1
MNKFQSWLMANKNLLITSVVMCQVLVLSIGIINFPYIDDTGRQIDGNTDFARSYSRWGSEIGSWLVQGSRHLTDMGLWTH
ILSGFIVSVTGIIIVYSFHKKLSLLALTAAMLVGFNPWFLQNLSFRFDSPYMSLSLLFSVLPFLFWNKNKVLFLVISILS
IFLMCNTYQASSGIYVVMVLALSLKQLLDNQSFIAVLKKAIVAMISYISAMFLYLIETKFNPEIATRGGMTTIASVKDIP
KTILVNSQMYLSKITEQSTKLWILLFFILVIFFVLSTVLNAKVSPVKSFLYAVLFLFLGSILSYGVFLIFPEKLLLISPR
YGYGFSFFCSFNYHAYFGKYF