TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q5ZYC5|Q5ZYC5_LEGPH LphA (DotK) - Legionella pneumophila subsp. pneumophila (strain Philadelphia 1 / ATCC 33152 / DSM 7513).
MRSLRTNYIYVLFKTTGLLFLLLLSACNRSGYIPENEVPKLPCRVDGACDATIIKMMTDLNKKGIKVASVGQNYLISIPA
SALFADQSPRLNWASYSLLNEIAAFLKQFRKIAITVTSYSSKYVSVKRERALTLARSRVVSEYLWSQGVDSRIIFTQGLG
SDKPITSYTLGGDRSPNARVEITFRRAVA