TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|Q6ZRH7|CTSRG_HUMAN Cation channel sperm-associated protein subunit gamma OS=Homo sapiens GN=CATSPERG PE=2 SV=3
MCGPAMFPAGPPWPRVRVVQVLWALLAVLLASWRLWAIKDFQECTWQVVLNEFKRVGESGVSDSFFEQEPVDTVSSLFHM
LVDSPIDPSEKYLGFPYYLKINYSCEEKPSEDLVRMGHLTGLKPLVLVTFQSPVNFYRWKIEQLQIQMEAAPFRSKEPCM
AEEVCSMSWYTPMPIKKGSVVMRVDISSNGLGTFIPDKRFQMNINGFLKRDRDNNIQFTVGEELFNLMPQYFVGVSSRPL
WHTVDQSPVLILGGIPNEKYVLMTDTSFKDFSLVELSIDSCWVGSFYCPHSGFTATIYDTIATESTLFIRQNQLVYYFTG
TYTTLYERNRGSGSWIRVLASECIKKLCPVYFHSNGSEYIMALTTGKHEGYVHFGTIRDGQVSFEMLPRQWSVCEQIGVT
TCSIIWSEYIAGEYTLLLLVESGYGNASKRFQVVSYNTASDDLELLYHIPEFIPEARGLEFLMILGTESYTSTAMAPKGI
FCNPYNNLIFIWGNFLLQSSNKENFIYLADFPKELSIKYMARSFRGAVAIVTETEEIWYLLEGSYRVYQLFPSKGWQVHI
SLKLMQQSSLYASNETMLTLFYEDSKLYQLVYLMNNQKGQLVKRLVPVEQLLMYQQHTSHYDLERKGGYLMLSFIDFCPF
SVMRLRSLPSPQRYTRQERYRARPPRVLERSGFHNENSLAIYQGLVYYLLWLHSVYDKPYADPVHDPTWRWWANNKQDQD
YYFFLASNWRSAGGVSIEMDSYEKIYNLESAYELPERIFLDKGTEYSFAIFLSAQGHSFRTQSELGTAFQLHSQVDVGVV
LADPGCIEASVKQEVLINRNSVLFSITLKDKKLCYDQGISGHHLMETSMTVNVVGSSGLCFQETHLGPHMQGNLMVPVFI
GCPPGKRLAFDITYTLEYSRLKNKHYFDCVNVNPEMPCFLFRDIFYPFFLIQDLVTGDSGSFQGSYVLLVVGGGPTLDSL
KDYSEDEIYRFNSPLDKTNSLIWTTRTTRTTKDSAFHIMSHESPGIEWLCLENAPCYDNVPQGIFAPEFFFKVLVSNRGV
DTSTYCNYQLTFLLHIHGLPLSPKRALFIIMVSASVFVGLVIFYIAFCLLWPLVVKGCTMIRWKINNLIASESYYTYASI
SGISSMPSLRHSRMGSMFSSRMTEDRAEPKEAVERQLMT