TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>Q7CGN6|Q7CGN6_YERPE Aerobactin OM receptor - Yersinia pestis.
MKHKHLWVLNPCLLVMLTPAAWAEDQLVVSANRSHRSVAEMAQTTWVIEGQELEQQVQGGLEIKDILAQLIPGIDVSSQG
RTNYGMNMRGRSIMVMIDGVRLNSSRSDSRQLDSIDPFNIAHIEVISGATSLYGGGSTGGLINIVTKKGQEGKQVELQIG
GKTGFNSHNDHDENISAAMSGGTERAFGRFSVSYQRYGGWYDGKGNEVLIDNTQTGLQYSNRLDVMGTGTLNIDENQQLQ
LTTQYFNSESDGKHGLYLGQNFSAVTGTGQASNSAALNSDRIPGTERHLINLQYSNTDFWGQDLVAQVYYRDESLTFYPF
PTLKDGKVSTIGASQQKTDFYGSKLTLNSEPIDSLTLTYGIDLEHESFNANQQFFNLAKAQQSGGMTLENAYNVGRYPSY
TTTNLAPFLQTRYDINPIFTLSGGVRYQYTENKVDDFVGYAQQQAIASGSATSADPVPGGKTDYNNFLFNAGLLAHLTES
QQTWFNFSQGFEIPDLAKYYGSGSYTLVNGHYQLQNSVNVNDSKLEGIKVDSYELGWRYTGDNLRTQMAGYYSLSDQTIS
INKTDMTINVLPDKRRIYGVEGAVDYFFDNSEWSAGATFNLIKSETKVSGKWQKLTIDAASPSKATAYIGWAPGDWNLRV
QSQQTFDVSDSKGDKIDGYNTIDFLSSYALPVGKLSFSIENLLDKEYTTVWGQRAPILYSPTYGSPNLYSYKGRGRTFGV
NYSVLF