TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q8A8X1|Q8A8X1_BACTN SusC homolog OS=Bacteroides thetaiotaomicron (strain ATCC 29148 / DSM 2079 / NCTC 10582 / E50 / VPI-5482) GN=BT_1046 PE=3 SV=1
MFFSHTTPHISQSITLANAQPLKVTMGEDTQTLDEVVVTALGIKREQKALSYNVQQVKGEALTAVKDANFINSLAGKVAG
VQISSGATGAGGATRVVMRGMKSLTKNNNALYVIDGVPMFNTGSSGGDGQYGSMGGSDAVADLNPDDIESISMMTGPSAA
ALYGSAAANGVVLVNTKKGKKEKISLTVSNSTTFSKAYIMPEMQNRYGTSSGLFSWGDLTDKRYDPKDFFNTGSNIINSI
TLSTGSDKNQTYFSASTTNSDGILPNNSYNRYNFTARNTTNFLNDKLTLDIGAQYIIQNNTNMVSQGQYYNPLPALYLFP
RGDNFDEIRLYERYDTNYGFMKQYWPYGDGGLSLQNPYWTQNRIRRTSDKKRYMLNASLKWKVTDWLNITGRVNLDNSDY
RNKTEKYASTLATFCSVNGGFEDAMRQERSLYTDLMATVDKTFGDFRLNTNIGMSLYHTSMQTIGFAGDLIIPNFFALNN
INYAANYKPLPDGYDDEVQSIFANVELGWRSQLYLTLTGRNDWDSKLAFSNQSSYFYPSVGLSAVLTEMFTLPKIISYAK
VRGSYTVVASSFDRYLTNPGYEYNSQTHNWANPTVYPMDNLKPEKTKSWEIGLNLKFWENRFNLDATYYRSNTLNQTFKV
DIPSSSGYNKAIVQTGNVQNQGIELALGFTDEWAGFRWASNATFTLNRNKVKRLAGGSTNPVTGELIDMPNMPVGWLGKE
NVAPRVILTEGGTMTDIYVYNELTKDNNGNIKVDAQTGGLSMHTAETPTKVGNLNANYNLGWTNNFTYKGINLGVVLSAR
VGGLAYSATQGVLDYYGVSSITANARDNKGVPMNNGKVDTQKYYQTIGTGEGGYGRYYLYSATNVRLQELSLSYTLPKKW
LNNVANVTFGLVGRNLWMIYCKAPFDPELSASTSSNYYMNVDYFMQPSMRNIGFNVKVQF