TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q8EDM8|Q8EDM8_SHEON TonB-dependent receptor OS=Shewanella oneidensis (strain MR-1) GN=SO_2715 PE=3 SV=1
MSNKKSNNKSSIFTISLTRAPLALAVSAALSASAWAQTDAIDKPDPNNDMEIMVVTADFRSASLEKMPSSITVIDAQQIQ
DENAQHFEDVMNSIANFNWSGGSSRPKYFQIRGVGEQEQYQGAPNSSVGYIVDDIDLSGIGMVSSMYDLQQVEVLRGPQG
TRYGANALAGLIYLKSNDPTDVFEHGAEVSLGNDDLQTFSGFSSGPLSDSGKLLYRVALQQHQQNGYRDNLYLNKEDTNG
RDEFTGRAKLRWYATDDLQLDLTLLHADFDNGYDVWSLTNDPTNTITDQPGVDSQRTTGAGFKATYSGAEQFELTSLTSF
ANTDHHYSYDGDWANSEYWASKQCEEGGNVSPCQYDYFWDKTGQRKTLSQEFRLSSTDQGRIFADSTDWLIGVYAMNLKE
DNQLYSEYNTWPDEVLDSQYEATNYALFGQLDTDLGADYVLSVGLRVERRNSHYSDTNNDNFDPSETMWGGHIALSKVLN
ESHNVYARVARGYKAGGFNMTLPVELNDKKEFDTETLYNYEIGLKSHWFEGLIDTNLALFYMDRQDQQVAASQQDPNKPQ
RFILYTENAGSSNNYGAELDATWYATDNLQFYSSLGWLQTAYGNYQYQDKYGTDVDLTGRDLAHSPHLTYSLGGTYRANS
GWFANLNMSGKSEFYYSDSNDSRSEPYTVVNARLGYEASAWSAYLWGRNLFDEEYGVRGFYFGNEPDNGWAEKQYIRYGD
PRQIGVTLNVKFM