TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q97UZ1 Sugar-binding periplasmic protein - Sulfolobus solfataricus.
MKRKYPYSLAKGLTSTQIAVIVAVIVIVIIIGVVAGFVLTKGPSTTAVTTTVTSTFTTTTTIPSTTTSTPSNTVVFYTWW
GGGDGGEALSQIIPAVKQYAGLQMQTYSIPGAGGTNAKYAILALIQAGKPPAAFQVHYGPEMISYVEAAPNGIHTFVNMT
PYLIQWGLLNNAVYAVLQAGAYNGTLLSVPINVHRGAVLYVNTQLLREYNLPFPYNFSTLVYDTVQLANHGVSPWIIPGG
DGGWDQFNVWEDIFLYLAGPQLYNELIYGTLNFSNPTVQKLINETNYWFLNFTSYNYPGWQSMSWEQAFALIAQGKVAFQ
ANGNWVTNYASYINVTVYPPLPQYISNSSVSVVETPFPGTQHYYALVIDTIGIPVGPQEQQALQLAHFWSSYQGQEVWTK
YKAVTYYKNGTDWYAQPAQWYDYQQLINTSEQNFVYQLSDGGVFDDVFAQIDSGLLTLQQVGKVGLSAWNSTLVSSMQQE
QNEWLAAAKLGLGYLGFPGHPFAGYYPPWVTNPSAYGLTNNTQKTSNSVMLFLLPFLALPLAIASIDNKYYLLK