TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q97ZC3 ABC transporter - Sulfolobus solfataricus.
MSRSDKFSNKEKMRRGLSTTTIIGIVVAIVIIVIGAVAAVTLLSHKPSQVVSTTSPSTSQSATSTSPSQVITITYFDDLS
PSEANITQKIIIPQFEATHPNIKINYVDESADDIVKSVVELVKSGNVGPVIIGEDNLVIGELLNGNYLMNLTPYVNQILQ
NVSLIPSMQSLVQYEQKVYHGTYFIPLRANIPLVWYNASLFRQLGLASPPENWSQLLQYAKIIYDKTGVKPIMFQGHGGA
STYTELYQWMVQAGGNPFLFNDSGDVLAFEYLYNLSQYFNLEYIHGYWGSYKGLIDGSYYLIDYQWPYIYSVMASEGVNM
SNIGFYPGPTGPVNGDHLVGGDVLAIPKGATHIDALIEFAKFLLSPQVQREFIIYLSWPAVNQQAYQNLPSNISSLYKAE
EEALQNAFFREPVPWITVWGQIADNVFNQIIVNHAPYSQIPQILSQANKEMYQYLLQNYNVTVAQEYEEGVFGPLYG