TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>Q9H7T0|CTSRB_HUMAN Cation channel sperm-associated protein subunit beta - Homo sapiens (Human).
MESPLIYVSVLLLNIFEFSSGIVYNKDDTEKRFACSNKGFPQENEIIKLYLFLENLKIQCFFQTENEIASKAMLSVFTSG
GLAPSLGIMNSTYNGIFHFNLTLFSDRILWLVDIPRENITQSTDIAAVEEWLVRITLHHGLNIYATEGTLLDVIREPILQ
WTPGDVIPESEISKLYPHVVDLKVTKCPCANDVALLGFIVDTIVDGVYIGITFGGFWHDYDTTWFNMTQTIYSQLQEEYE
DLSLVDMVLTNHFLVILTSLGLFVSEDLRYPSRHSLSFSRADFCGFERVDYVKGKLWYNERCFANREHFEVDYVTVTFER
NRTLSESSSCFYSQEPFLEWVPCLPHIFKGIKIFPTVLTFLVDQERGTGVYLFYNKVRKTAIASVSTLRNNEPNSQSKFP
IFRFPSSFSSPVGMVFHPRSHFLYAYGNQIWLSVDGGNTFQLIANFHDDIIKKTFHSFYTSAITFVSQRGKVYSTKAGMG
RYSAVGSVTERIFTLYYDHLGFLHKLTLGRFEASGPPTAFGNSRNLFGQPPDMGFETALAPQHTSLDEIIFFAYVPENEP
QETIYSKKFGNIHYGKVIHSGKTGRAYIRKVLQHTTPKGFLSSVIAEMKEPFGLEEVNESSCLSSSLLINKAGNVYKLTL
DSQVVQALFEDTDIEKTVVLPGYSSFLITSILDNKNALAIATMPESAPNNMTFLKSTWFLYNFGQRNGRTWKIYSKPCNY
WFQHDDSPSLNIVKYIDLGNSYVLKAKVIRNAKGFRMLEIPLLTVFVGNPNLLEVTAEVTFDDTDSYVITISAASKVLHQ
GSTSLAFIMWSASTECFVTTMVPTLKSSCSYLRSMHHIPSKFIPFEDWISGVHKDSQGFNLIKTLPINYRPPSNMGIAIP
LTDNFYHADPSKPIPRNMFHMSKKTGKFKQCANVSTREECNCTKDQKFSHAVAFSDCREKVPRFKFPITQYPVSLEIINE
DGRVPLQSPYLVTVTEVNMRHNWKLKHTVPENIKRMKQLVEPILGAAVYNPSGLNLSIKGSELFHFRVTVISGVTFCNLI
EEFQIYVDEAPLPFPGHTLIAVATAVVLGGLIFIAFMFQLQGIHPWRTFQRWIRRNQEKFSSISLSELIHRSKSEE