TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|Q9VRX6|INX4_DROME Innexin inx4 OS=Drosophila melanogaster GN=zpg PE=2 SV=1
MYAAVKPLSKYLQFKSVHIYDAIFTLHSKVTVALLLACTFLLSSKQYFGDPIQCFGDKDMDYVHAFCWIYGAYVSDNVTV
TPLRNGAAQCRPDAVSKVVPPENRNYITYYQWVVLVLLLESFVFYMPAFLWKIWEGGRLKHLCDDFHKMAVCKDKSRTHL
RVLVNYFSSDYKETHFRYFVSYVFCEILNLSISILNFLLLDVFFGGFWGRYRNALLSLYNGDYNQWNIITMAVFPKCAKC
EMYKGGPSGSSNIYDYLCLLPLNILNEKIFAFLWIWFILVAMLISLKFLYRLATVLYPGMRLQLLRARARFMPKKHLQVA
LRNCSFGDWFVLMRVGNNISPELFRKLLEELYEAQSLIKIPPGADKI