TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>Q9XD67|Q9XD67_LEGPN LspK - Legionella pneumophila.
MFMSSPPSKSIASSKMQGSALLTALFIMTLVAIVATAMSTRLQQDIYRTRLVIAQDKLYLASQAVTFWALNELLDKNNHF
TKTNQLGMVAQYPKNMESIYNQVQLSGGIFDLQARFNLNNLIEKKSIPTLMHLISHAYSKATGQERANIALGVKHWLLAY
DLGRGEDIYTSYYLSQKPPYYPSHQLIKSKSEFRLIKDVSAPAYIALEPFITALPESTSININTAPKQILMSLGDGLSDA
QANELITARGENGITDLKEINELLKKFNIPSDQITVESQYYLSVAYAKNDEFSLVVYSLLKRSRDRKGKLLTSVIRESIN
NF