TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q9Y0H9 ADENOSINE TRANSPORTER 1R - Trypanosoma brucei.
MLGFDSANEFIVYVTFLFFGMSVVVVTNSIFSMPFFFIEYYKYAQGKPDAKPEDPKFWKHMFTYYSIAAFVVELVLASLM
LTPIGRRISVTVRLGVGLVIPIVLVFSVMMVTIVTTTETGAKVTIMLIAIANGVAMTLCDAGNAALIAPFPTKFYSSVVW
GIAVCGVVTSFFSIVIKTSMEGGYHNMLIQSRIYFGLVMFMQVISCALLVLLRKNPYAQKYAAEFRYAARKGIDDKGAGG
DEGNGAAKGPADQDDDPHGGDDTDKGNVMTATVDPDTMKDMDQVESITTSQQMLMARVWNVFWRVWPMLFACFMVFFTTF
LVYPAVYFAIKADTGDGWYLTIAAALFNLGDFLSRLCLQFKALHVSPRWVLIGTFARMLPIIPLVLCVRSIITGPWLPYI
LVHAWGFTYGYYGGISQIYAPRTGSLTTAGERSLAANWTIISLLGGIFVGAMFALAVNEGLPK