TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>SUB87899.1 Uncharacterized protein conserved in bacteria (DUF2141) [Prevotella denticola]
MKKMKQRYCPEDRDGKEDFSARISHALPVRISHCLSAVYRPTLVPSYLFILLLFLLASCAKMGQPDGGWYDETPPRVLGA
SPAERATDVNSRKVSIYFDEFIKLENASEKVVVSPPQLEAPEIKATGKQITVSLQDKLQPNTTYTIDFSDAISDNNEGNP
LGNYTYSFSTGDHIDTLEVAGYVLDAENLEPIKGILVGLYSNQNDTAFLKQPMLRVSRTDSRGHFVIRGVAKGDYRIYAL
QDADGNYRYNQKSERIAFTPEVIMPSWKPDIRQDTLWTDTLHIKDIRQTPYTHFFPDDVVLNAFTATQTDRFFLKAERKE
ANHFTLFFSYGDADLPQIKGLNFNARDAFVTEPSLNQDTVTYWLRDTALVNQDTLRMQITYNTTDSMGGLVPKNDTLEVL
SKIPYARRLKRRQEEYDKWKKKQEKARERGKSYETEMPAAPLEVKFDVPSQMDPDQNPTFEVSSPIEKTDTARIHLYEKI
DTLWYRAKYQFGAEPGRPRSLKLISTWDPGHEYSLEVDSAAFTDIYGRVSGKYKQGIRIPSIDEYGTLVMTLQGMAGRNC
LLQLLNESDRPVKEVNAKDGKATFHYVRPGSYYLRLIVDDNDNGRWDTGDYATQRQPEAVYYYPKVIECKAKRDVQGTWN
PHLLPLFQQKPGAITKQKADTQRKAKSRNLERARSLGIPFPGETVQTGKQKVKKAKRKTSGKAMTDRG