TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>WP_000421436.1 outer membrane porin, OprD family [Acinetobacter baumannii]
MELLHRFKPHTLAVATLFIMCSSSWAANPNQQTEDEWKFTLKNAYINRDFDNDALKDTGSWSQAASLFYKSKMHDTPLVI
ADKPITIGADASVQYAVRLSSDKHVADTVLPFNKETQSQASDYLKYGATLKLGYDKTLLSVGELWLDLPVTAVDASRQLL
TSYWGTNLKSQLSDQLYAEIGRVEKVSPRNEEDFKKFSFTANGITKESDGLNYIDLRYQFTPSLKGEYYFGNLEDLYNKH
YVGLEHTWKQPTFALTSKFKYFNAKDDGNTFDIDAENIGLLETVKVKNHTFGLGYQQIIGESAYPLPDGFLPETYFINWN
ATGFFKEDEKSYHVMYGYDFKDYIPGLNAMVKYVYGHDFKAANGEKNHETESNVILNYAFQQPLLKGFALQYIRIDYNVK
HGNDFGEDRLFVNYTKKF