TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>WP_024031917.1 TonB-dependent receptor [Pseudoalteromonas sp. NW 4327]
MKTKLQKTALSLAIAACVSVSGAAFANETTSAIKGQITGPNGNPAPGTKITILHVPSGSVKTTEANDAGYFTAKGLRVGG
PYKVIVDSDVYADQEFNNIILNIGNDYPVNAALEPQSSMEQIVVTGAPISSMSGGTGPASTFTLTDLENTPAINRDLKDI
IRIDPRITIDDSRGSINCGGGNPRYNSLTLDGVRMNDNFGLSSNGYPTIRAPFSFDSIEQVSAELAPFDVQYGGFTSCNI
NAVTKSGGNEVHGGIFYDYTSDSLKGDKIEGEDVDNGNYTEKRYGFNVGLPLIEDKLFLFTSYEKLEGVQQFNYDGLSSG
SVTADDIARITNIAQTVYGYDVGGTPSSMPVEDEKILVKLDWNINEDHRANLIYNYNDGNTVSQSDTGSSRVSLSNHFYD
QSAEFTSIIASVYSDWSDDFSTEVRIGKSELDATVQSLDAASSFGEMQISTGNGGTVYIGPDDSRQSNDLDYDTTTFKVA
GTYYLDQHTITAGYEFEELDVFNLFVQHTEGEYRFYNERDSDVTGIDLFEQGIANAVYYNNAAGTNDPNDAAASFSYAQH
TFYVQDEYAFTDLDANITFGLRYDKYTSDDVPNFNQNYTDRYGFSNQSTFDGIDLLQPRVGFQWYATDELEVRAGVGLFS
GGNPNVWLSNSYSNDGITNIGTFRSSVDLFNTPNVNGGAPGFEVPQEMFDEVANTVIGSGDATVNAVDPDFEIPSEWKYS
IGATYTTENEYVISLDYLYSKKKDAALMRDIALQDSGETTFDGRPIYESIEGRDGEYLLTNVSGDSGDSSVISLAVSKMF
DNGVSVNFGYAYTDSDDVNPMTSSVAGSNYGNIALTDPGNPGVASSDYEIPHRFTMTLGYTHEFVDGFATRFNLYGEAYK
GLPYSYTFDGSDENVWGDANWNGDRQLLYVPLENDPNVVYDMSADEINAFNDFIASNGLERGEITGRNAENSDWFVKFNF
KVTQELPGFMDGHKGEAFFVIDNLTNLLNDDWGVLKKGPFVGASMISTSIDEQGRYVYSGFNENNANTSVQSDASLWQMR
VGVRYTF