TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>XP_028861587.1 conserved Plasmodium protein, unknown function [Plasmodium malariae]
MSEYKIKSSYFSKKNKVLILICAIFFSCSTHIFKNMFPFLFMLAGIRKDYTSTKLTEKKNYIGQVKNQYHNYLNNYVSYA
NNHDSEEREKDNVYDKKYLFLSNVNCALHNMYRENIGVHNFYPHNEYYKYDKEEDPKNKMNKQSIYIYSNILSLIYFSSL
ITYVFILFFNLSKKSYILNSFYVLNLISHFIIFLILSDIQIYNENLNYDLYMQTQKQKKNYTLFFTAQNNENIVNCYDPE
LKKKEINFFFKKNLENRLNFNSLFFSNSLEMSNYLFILQRREISIYPSEMEDGSMSSDKKKVVGNTINFAYTTDDKQEVR
SEMLNRRSNSSTVTENSNARDTNNSSFINGINSSINYGINDRINNGINSNSKGYLKHLFYVFIVISSVCSGYIKIYQKKI
LYCVFYVNIGVITSLLILMNSLFKLLAHSLNFVVTNNNADTDIRDYIVMFLFIDLLGFMMTIVFTYKWISQKYLWDNLYK
IFYNYKYTCFYLNETYYIYSTDKNIDNILVHIHMCEDKNVEISFCAYTSLEKSIFYEYYLLNKFRNNKLSNNKLSIIEIK
DKPFEVSTTYNIKRNSRVGKPQLKGINHGKSERSGINGSSGINGSSGINGSSGINGRSGINGRSGINGSSGINGRSGING
RSGINGRSGINDTFTRRKNHSYTMKPYKICIEAVNSLIAIEHDTINASYQETNKENVPYNPSSNNNVNSEMLDSKRNIGK
SVYYDGIERNDGVVVNAQEEAQDYVDAYVHIPDKDILNGSENNLAYSRTANNGKKKWIKKEAVHFLNVTEGGKEEEKGEE
EKGETVKKYVTGGKHETGLHSSTDNRNIGTNEIFNINSKRHVVNHLDERHKERGDNNNLGAENLSEKENYEEEDQKIEKG
EKNSLLTPTYYEEDKYLYCDDLELSYDDKDNSPLLLNKYKERYKIKNIFIIYEKVKTFFSSFTFFFFFFIFIYAFLLSIM
HIFVNYFFYIYLIVFNINIYVSNIYTILMTFVSLLAIPFSGYIIDNIGSFLSLLLSSSLFILIAISGSIYCYKFNINSDV
LAFLFFNLIGISESIIPTVIISQIPTHLCVKNNESITSAFALFEVVTMIIISINHYLFGYYLIKQEYLKGLYVLFVFVIL
VIILILMLIVTIYFKKRRYVHAFKGANNFDLMQPLL