TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>YP_009325584.1 Ligand-gated ion channel [Only Syngen Nebraska virus 5]
MSEICFADYVYPSSCGTKRWEIVNILMDAYKEYTNQEPKFRCTPSDITFEVDIATGRAFNCSVIVGHEVSTYARVVRFNN
YTIGSAYNHSYALVTPVQDTPYDPTDSNGWEFLNPFTLPVWLLFLGVVLFAFIIQFAMRKYEIDVSTSSLNERCAETLSR
SILSAIGSLKLYASENRKIVRQLMSCCMALFSVFIMSLYSSNLINFFYYQSVPSAFGTTSSQHITVHPAYKNVISYEDLG
VYKGSSQDFTSSFMIPYGIYQTDTIPVIPNTWGGNLINSTTRLVMVGYYKSAYQLLFTQLATPQFIVFVNNYVEKRINEY
NTITTISADTNLNEHQSLPAPVLTLHNTWGIFVILLAGYILSLIFRITWTKKTGLGKLVFFNREDILDFFMAEKCSSIRD
NSSIPSPQTNTGTRVSDKTSATKKKGDKTSATKDSYMSKSPGFMELNV